วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2558

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ทาวน์ สาขารามคำแหง กรุงเทพฯ   วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ทาวน์ สาขารามคำแหง กรุงเทพฯ เพื่อทรงเปิดร้านค้ามูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้ นายวิจักษณ์ เลิศประเสริฐภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น นายชาญ เลิศประเสริฐภากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานแปลงปลูกข้าวเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อทอดพระเนตรแปลงนาข้าว ของเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน 17 กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกร ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และโครงการในเขตลุ่มน้ำโกลก จังหวัดนราธิวาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกพืชใช้น้ำน้อย ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก   วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงปลูกพืชใช้น้ำน้อย และทรงรับฟังรายงานการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานน้ำดิบจากสระเก็บน้ำพระราม 9 ฯ ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ความช่วยเหลือราษฎรในเขตอำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค เนื่องจากระดับน้ำในบ่อน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาในคลองระพีพัฒน์ (คลอง 13) ลดระดับลงจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ รวมกว่า 50,000 ครัวเรือน

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

เทศกาลกินเจปีนี้ พบกันที่ตลาดนัดสุขภาพ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
article thumbnail

เทศกาลกินเจปีนี้ พบกันที่ตลาดนัดสุขภาพ ณ อุทยาน วันที่ 12-22 ตุลาคมนี้ ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. อิ่มอร่อย อิ่มบุญ กับอาหารเจหลากหลายเมนู‏  ... 


ผลผลิตจากมูลไส้เดือนพร้อมจำหน่ายแล้ว ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
article thumbnail

ผลผลิตจากมูลไส้เดือนพร้อมจำหน่ายแล้ว ถุงละ 35 บาท ปุ๋ยมูลไส้เดือนให้คุณประโยชน์หลายอย่าง เพิ่มแร่ธาตุอาหารให้แก่ดิน มีเอนไซม์และฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโต ช ... 


มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงานประชุมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเพื่อหาแนวทาง การจัดจำหน่ายน้ำมันเมล็ดชา
article thumbnail

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายลลิตร ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และนางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษั ... 


ภัทรพัฒน์ ร่วมออกร้านในงาน “THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี
article thumbnail

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ภัทรพัฒน์ ร่วมออกร้านในงาน “THAILAND INDUSTRY EXPO 2015 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี” งานเดียวที่รวมทั้งผู้ประกอบการ 22-27 กันยายน 25 ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินสำหรับทำนา บ้านเด่นใหญ่ จ.ชัยนาท (14 ตุลาคม 2558)
article thumbnail

กิจกรรมปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตัดหญ้าวัชพืช


โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองห้า อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (14 ตุลาคม 2558)
article thumbnail

ทำการเทปูน เพื่อจะทำเป็นพื้นเอาไว้สำหรับการผสมดิน


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (14 ตุลาคม 2558)
article thumbnail

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายทหารและกำลังพล หน่วยกองพันทหาร ทภ.๑ และ พล.๑ รอ.เข้าศึกษาดูงานโครงการฯจำนวน 189 นาย ครับ  ... 


โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (14 ตุลาคม 2558)
article thumbnail

ทำการฉีดพ่นสารชีวภาพต้นโสน เพื่อบำรุงต้น ใบและกำจัดแมลงศัตรูพืชค่ะ  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าวเทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Secretary General of the Chaipattana Foundation

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2558

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2558

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา