วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงดำนา ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงดำนาโดยใช้รถดำนา ที่นายโอภาศ ธันวารชร บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวาย เป็นรถดำนาชนิดนั่งขับ 6 แถวดีเซล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรคอนเสิร์ต “ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา” ครั้งที่ 8     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเป็นองค์ประธานงานคอนเสิร์ต “ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา” ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุด อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ เรื่อง “เข็มกลัดพรีเมี่ยมรีไซเคิล”
article thumbnail

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุด อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ เรื่อง “เข็มกลัดพรีเมี่ยมรีไซเคิล” จัดอบรมโ ... 


วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำมาลัยเฟื่องฟ้า”
article thumbnail

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำมาลัยเฟื่องฟ้า” ... 


วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำพายบลูเบอรี่ + คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์”
article thumbnail

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำพายบลูเบอรี่ + ค ... 


วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับธนบัตรเป็นดอกกุหลาบ”
article thumbnail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับธนบัตรเป็นดอ ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการสาธิตการพัฒนาพื้นที่ บ้านยามกาน้อย อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี (26 กรกฎาคม 2557)
article thumbnail

อบรมบรรยายกลุ่มเกษตรกรยามกาน้อยเรื่องโรคเเละแมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด  ... 


1 โครงการสาธิตการทำนาในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (25 กรกฎาคม 2557)
article thumbnail

เจ้าหน้าโครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในสัปดาห์ที่ 12  ... 


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (25 กรกฎาคม 2557)
article thumbnail

ตั้งเครื่องฉุดท่อนาคสูบน้ำเข้าแปลงนา (แปลงทฤษฎีใหม่) เพื่อเพิ่มระดับน้ำในแปลงนา ป้องกันวัชพืชขึ้นปกคลุมข้าวในแปลงนา ครับ  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และดร.ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ...

แนะนำโครงการพระราชดำริ


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา