วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2558

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ  วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วังสระปทุม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา     วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558   เวลาประมาณ 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)  กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ และเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๘ “มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช” เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา๑๕.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๘“มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช”

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

สำนักวิเทศสัมพันธ์เดินทางต้อนรับ กองประกวดสาวงามจากประเทศอินเดีย “Indian Princess” โครงการ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
article thumbnail

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 สำนักวิเทศสัมพันธ์เดินทางต้อนรับ กองประกวดสาวงามจากประเทศอินเดีย “Indian Princess” ณ โครงการ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เพื่อเป็นการเผ ... 


พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
article thumbnail

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสม ... 


ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้านภัทรพัฒน์ ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก”งาน BIG + BIH 2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้านภัทรพัฒน์ ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก”สรรพคุณข ... 


การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน หลักสูตรพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและผู้ช่วยพ่อครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
article thumbnail

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวแนะนำแนวปฏิบัติตามหลักการของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เด็กนักเรียนโรงเรี ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองห้า อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (21 พฤษภาคม 2558)
article thumbnail

ผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรรอบๆ โครงการฯ เป็นจำนวน 0.48 ล้าน ลบม. ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 0.44 ม.รทก. หรือปริมาณน้ำต้นทุน 24.32 ล้าน ลบม.  ... 


โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (21 พฤษภาคม 2558)
article thumbnail


การเพาะเห็ดหลินจือโดยการผังกลบในดินซึ่งเป็นการทดลองของผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ  ... 


โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (21 พฤษภาคม 2558)
article thumbnail


เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลงเพื่อเตรียมความพร้อม  ... 


โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน อ.คุระบุรี จ.พังงา (20 พฤษภาคม 2558)
article thumbnail

ดร.พิชญา ชัยนาค นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตเยี่ยมชมโครงการพร้อมให้คำปรึกษาในการผลิตอาหารปลาทะเล  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
    วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายวิรพจน์ ศุภธนสินเขษม กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอ...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Secretary General of the Chaipattana Foundation

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2558

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา