วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนธันวาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๘ “มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช” เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา๑๕.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๘“มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาอเนกประสงค์ โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ที่พระราชทานให้ไว้แก่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าโคกดงน้อย ตำบลบ้านเดิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย   วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาดังนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมชมร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ โรงพยาบาลจุฬา     เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมร้านค้าจันกะผักของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่โรงพยาบาลจุฬา โดยทางโรงพยาบาลฯได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่ใช้ประโยชน์ด้านฝั่งถนนอังรีดูนังค์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งร้านเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของโครงการต่างๆ  

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำอดีตเลขาธิการอาเซียน ดูงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
article thumbnail

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 นายลลิตร ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ดูงานโครงการช่วยเหลือผ ... 


วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำแกงไตปลา,แกงเหลือง,หมูผัดคั่วกลิ้ง”
article thumbnail

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง“การทำแกงไตปลา,แกง ... 


ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำสเต็กหมู-ไก่ ราดซอสเกรวี่”
article thumbnail

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง“การทำสเต็กหมู-ไก่ ... 


วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำสะเต๊ะลือ,น้ำปลาหวานมะม่วง,กะปิหวาน”
article thumbnail

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง“การทำสะเต๊ะลือ,น้ ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (27 กุมภาพันธ์ 2558)
article thumbnail

ตัตหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืชในสวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ ในแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานครับ  ... 


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (26 กุมภาพันธ์ 2558)
article thumbnail

กศน.ตำบลเขาดินพัฒนาและกศน.ตำบลผึ้งรวง จังหวัดสระบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน "ค่ายคนไทยใฝ่ค่านิยม" เข้าศึกษาดูงาน  ... 


โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (26 กุมภาพันธ์ 2558)
article thumbnail

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ้างโครงการคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์  ... 


โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองห้า อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (25 กุมภาพันธ์ 2558)
article thumbnail


มีฝนตก 3 วัน ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.42 ล้าน ลบม. ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 1.45 ม.รทก. หรือปริมาณน้ำต้นทุน 27.91 ล้าน ลบม.  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558   นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานประชุมอนุกรรมการพิจารณาผลงานการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนธันวาคม 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา