วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนธันวาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมชมร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ โรงพยาบาลจุฬา     เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมร้านค้าจันกะผักของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่โรงพยาบาลจุฬา โดยทางโรงพยาบาลฯได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่ใช้ประโยชน์ด้านฝั่งถนนอังรีดูนังค์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งร้านเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของโครงการต่างๆ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไก่ไข่และเป็ดไข่ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก   วันที่ 23 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราช-ดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร บ้านห้วยระพริ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลพระวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อันมีทิพเนตรส่องไป"     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "อันมีทิพเนตรส่องไป" จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2557     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเหรียญที่ระลึก แก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในปี 2557 จำนวน 53 ราย

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำเบเกอรี่ เมนู Orange cream cheese
article thumbnail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำเบเกอรี่ เมนู Orange ... 


ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมห้วผักกาดทรงเครื่องและเผือกนึ่งทรงเครื่อง”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมห้วผักกาดทรงเค ... 


ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้ผู้นำชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมศึกษาดูงานตามโครงการในพระราชดำริ
article thumbnail

เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้ผู้นำชุมชน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่ ... 


ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำหลนปลาอินทรีย์เค็มและแกงส้มผักรวม”
article thumbnail

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง  “การทำหลนปลาอินทรีย์ ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว จำกัด ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (26 มกราคม 2558)
article thumbnail

วันที่ 26 มกราคม 2558 คณะทำงานได้เข้าไปพื้นที่โครงการสหกรณ์การเกษตรบ้านโรงวัว ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการเกิดโรคพุ่มไม้กวาด  ... 


โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ต.วันดาว จ.ราชบุรี (26 มกราคม 2558)
article thumbnail

จำหน่ายผลผลิตที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (26 มกราคม 2558)
article thumbnail

รดน้ำชะอมเพื่อเร่งการเจรีญเติบโตในแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานครับ  ... 


โครงการสาธิตการทำนาในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (26 มกราคม 2558)
article thumbnail

เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ ตำบลจรเข้สามพัน  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระร...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Secretary General of the Chaipattana Foundation

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนธันวาคม 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา