วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2558

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมรับเสด็จ ฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ  วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วังสระปทุม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา     วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558   เวลาประมาณ 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)  กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ และเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ณ โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
article thumbnail

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายสัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน แก่ราษฎรในเขตอำเภอคุระบุรี  ... 


สำนักวิเทศสัมพันธ์เดินทางต้อนรับ กองประกวดสาวงามจากประเทศอินเดีย “Indian Princess” โครงการ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
article thumbnail

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 สำนักวิเทศสัมพันธ์เดินทางต้อนรับ กองประกวดสาวงามจากประเทศอินเดีย “Indian Princess” ณ โครงการ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เพื่อเป็นการเผ ... 


พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
article thumbnail

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสม ... 


ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้านภัทรพัฒน์ ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก”งาน BIG + BIH 2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้านภัทรพัฒน์ ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก”สรรพคุณข ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (3 กรกฎาคม 2558)
article thumbnail

ดายหญ้าแปลงผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ (แปลงทฤษฎีใหม่) เพื่อกำจัดวัชพืชครับ  ... 


โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองห้า อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (2 กรกฎาคม 2558)
article thumbnail

ฝังท่อระบบสปริงเกอร์และท่อเมนส่งน้ำในแปลงพักต้นกล้า (ด้านหน้า)  ... 


โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว) ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี (2 มิถนายน 2558)
article thumbnail

โครงการปรับปรุงบ่อบัว ทำผนังกั้นบ่อน้ำเพื่อป้องกันไหลบัวปนกัน  ... 


โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี (2 กรกฎาคม 2558)
article thumbnail

เจ้าหน้าที่พ่นสารบำรุงทุเรียน และตัดต้นไม้ตามใหล่ทาง


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards ด้านการส่งเสริมและการใช้ง...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Secretary General of the Chaipattana Foundation

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2558

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2558

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา