วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการสรุปและปิดการประชุมสัมมนาโครงการของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2557   วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการสรุปและปิดการประชุมสัมมนาโครงการของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2557 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ในการนี้ ได้พระราชทาน พระราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงดำนา ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อทรงดำนาโดยใช้รถดำนา ที่นายโอภาศ ธันวารชร บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวาย เป็นรถดำนาชนิดนั่งขับ 6 แถวดีเซล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบื้องต้น”
article thumbnail

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ หลักสู ... 


วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมจีบไทย,ช่อม่วง,กุยช่าย”
article thumbnail

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมจีบไทย,ช ... 


วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมลูกชุบ”
article thumbnail

เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมลูกชุ ... 


วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมสอดไส้”
article thumbnail

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมสอดไส้ ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (30 กันยายน 2557)
article thumbnail

กิจกรรมปศุสัตว์ การเลี้ยงเป็ดแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย เพื่อให้เป็ดหาอาหารตามธรรมชาติ  ... 


โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี (30 กันยายน 2557)
article thumbnail


เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในสัปดาห์ที่ 9  ... 


โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (30 กันยายน 2557)
article thumbnail

เมื่อวันที่ 29 เวลาประมาณ 16.00 น.เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากส่งผลให้โรงเพาะเห็ดของโครงการถูกน้ำท่วม  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม ทั้ง 11 คน ในโครงการฝึกอบรมเรื่อง “แนวค...

แนะนำโครงการพระราชดำริ


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา