วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2558

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ  วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วังสระปทุม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา     วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558   เวลาประมาณ 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)  กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ และเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช 2558 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๘ “มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช” เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา๑๕.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ วงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๘“มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช”

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้านภัทรพัฒน์ ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก”งาน BIG + BIH 2015
article thumbnail

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้านภัทรพัฒน์ ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก”สรรพคุณข ... 


การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน หลักสูตรพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและผู้ช่วยพ่อครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
article thumbnail

    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวแนะนำแนวปฏิบัติตามหลักการของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เด็กนักเรียนโรง ... 


วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว(สด)แบบต่างๆ”
article thumbnail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว(สด)แบบต่างๆ” ... 


ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง
article thumbnail

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (21 เมษายน 2558)
article thumbnail

รดน้ำสวนพรรณไม้หอมในแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานครับ


โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (20 เมษายน 2558)
article thumbnail

นำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งลูกค้า จำนวน 2 ตัน


โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ต.วันดาว จ.ราชบุรี (20 เมษายน 2558)
article thumbnail

เตรียมแปลงปลูกบวบเหลี่ยม


โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (20 เมษายน 2558)
article thumbnail

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เข้าโหมกระหน่ํามายังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2558  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานฐานเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาเอกของ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในหลักสูตร “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ใ...

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

Secretary General of the Chaipattana Foundation

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2558

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา