วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์   วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว     วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557   เวลาประมาณ 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานประเพณี “ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา” ณ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
article thumbnail

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานประเพณี “ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ... 


สำนักประขาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะ สส. สว. สหราชอาณาจักร และอุปทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย”
article thumbnail

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สำนักประขาสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะ สส. สว. สหราชอาณาจักร และอุปทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒน ... 


วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวเกรียบปากหม้อไส้ต่างๆ”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำซาลาเปาไส้คร ... 


วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำห่อหมก”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำซาลาเปาไส้คร ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (26 พฤศจิกายน 2557)
article thumbnail

กิจกรรมไม้ผล (ลำไย) มีการถางหญ้าแปลงลำไยโดยถางหญ้าบริเวณรอบโคนต้นลำไยจำนวน 32 ต้น เพื่อกำจัดวัชพืชไม่ให้แย้งแร่ธาตุอาหารในดิน  ... 


โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.หนองหม้อ จ.นครสวรรค์ (25 พฤศจิกายน 2557)
article thumbnail

บริการสีข้าวให้เกษตรกรที่เก็บเข้าไว้บริโถคเอง


โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (25 พฤศจิกายน 2557)
article thumbnail

กิจกรรมในโครงการชาวอำเภอบ้านโฮ่งฮ่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง พัฒนาศาสนสถาน วัดดอยก้อมและบริเวณโดยรอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ... 


โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี (25 พฤศจิกายน 2557)
article thumbnail


เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในสัปดาห์ที่ 17 ช่วงข้าวอายุ 99 วัน  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557   ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมงาน สัมมนาวิชาก...

แนะนำโครงการพระราชดำริ

แนะนำโครงการโรงสีข้าว


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา