วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรคอนเสิร์ต “ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา” ครั้งที่ 8     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเป็นองค์ประธานงานคอนเสิร์ต “ทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนา” ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุด อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ เรื่อง “เข็มกลัดพรีเมี่ยมรีไซเคิล”
article thumbnail

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุด อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการ เรื่อง “เข็มกลัดพรีเมี่ยมรีไซเคิล” จัดอบรมโ ... 


วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำมาลัยเฟื่องฟ้า”
article thumbnail

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำมาลัยเฟื่องฟ้า” ... 


วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำพายบลูเบอรี่ + คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์”
article thumbnail

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำพายบลูเบอรี่ + ค ... 


วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับธนบัตรเป็นดอกกุหลาบ”
article thumbnail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับธนบัตรเป็นดอ ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (25 กรกฏาคม 2557)
article thumbnail

ตอกเสาเข็มก่อสร้างโรงปรังปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว  ... 


โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (25 กรกฎาคม 2557)
article thumbnail

เจ้าหน้าที่โครงการแปลงสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ทำการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในสัปดาห์ที่ 12  ... 


โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว) ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี (24 กรกฎาคม 2557)
article thumbnail

ตัดแต่งหญ้าแฝกและปลูกมะละกอเพิ่ม


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และดร.ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ...

แนะนำโครงการพระราชดำริ


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนมิถุนายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนเมษายน 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา