วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

( Electronic book )

image image image image
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์   วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว     วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557   เวลาประมาณ 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี   เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้าน "ภัทรพัฒน์" ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก” ในงาน BIG + BIH 2014 ไบเทค บางนา
article thumbnail

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะเจ้าหน้าที่ ร้านภัทรพัฒน์ ร่วมจัดแสดงสินค้าผลิตจาก “หญ้าแฝก”สรรพคุณข ... 


วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมจีนน้ำพริก”
article thumbnail

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมจีนน้ำพริก”  ... 


วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การร้อยลูกปัด สำหรับเยาวชน”
article thumbnail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การร้อยลูกปัด สำห ... 


วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำซาลาเปาไส้ครีมลาวาและไส้หมูสับ”
article thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำซาลาเปาไส้คร ... 


รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (31 ตุลาคม 2557)
article thumbnail

เมื่อวัน ที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้จัดงานเปิดตัว “น้ำมันเมล็ดชา” ประจำปี 2557 โดยท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  ... 


โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี (31 ตุลาคม 2557)
article thumbnail

เกษตรกรมาขอกล้าไม้ไปปลูกในที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน


โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (31 ตุลาคม 2557)
article thumbnail

กิจกรรมครั้งที่ 2 โครงการตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์โดยวิธีโยนกล้าข้าว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ... 


ข่าวผู้บริหาร

article thumbnail
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานทำบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกับ สำนักงานกปร. ...

แนะนำโครงการพระราชดำริ


วารสารป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด

ฉบับเดือนกันยายน 2557

วารสารโคกปรงพัฒนา

ฉบับเดือนสิงหาคม 2557

วารสารใต้ขอบฟ้า ป่าภูเขียว

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา