กังหันน้ำชัยพัฒนาและเครื่องกลเติมอากาศ

การติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ ปั้ม ปตท สาขาหนองแต่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

การติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ วัดพุทธประทีป สหราชอณาจักรอังกฤษ

 

 

การติดตั้งเครื่องกลเติมอากาส วัดพุทธคยา ประเทศอินเดืย

 

 

การติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ กรุงบรัสเซลส์ ราชอณาจักรเบลเยี่ยม

 

 

การบำรุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศ RX-5C

 

 

การบำรุงรักษากังหันน้ำชัยพัฒนา

 

 

การติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ

 

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย
ภาพที่ 31-32 ภาพถวายสิทธิบัตร แฟ้มที่ 18เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 17.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ” ในพระปรมาภิไธย  ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกสิทธิบัตรเลขที่ 29091 ให้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพ

จาก นางสุนันทา เพ็ญสุต  ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืช

  • ลดปริมาณของสาหร่ายชั้นต่ำ algae
  • แก้ไขปัญหาน้ำมีสีเขียว  น้ำมีสีตะกอนดิน
  • กรองของเสีย รากของพืชดูดซับแร่ธาตุ สารอาหาร สารอินทรีย์ที่ปนมากับน้ำ
ภาพที่ 26-27 รางพืช แฟ้มที่ 15ต้นพืชเติบโตมีต้นอ่อนเกิดขึ้นตัดต้นแก่ทิ้ง ดูดแร่ธาตุสารอาหาร  ของเสียในน้ำ
เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-5C ดึงน้ำเสียจากใต้น้ำและช่วยให้น้ำไหลเวียน

เครื่องกลเติมอากาศช่วยให้ระบบรางพืชกรองน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เนื่องจากพืชสามารถดูดแร่ธาตุ สารอาหารได้ง่ายขึ้นในสภาพน้ำมีออกซิเจนสูง

กังหันน้ำชัยพัฒนา RX-2  ร่วมกับการปลูกพืชบัวและพุทธรักษา
ภาพที่ 28 กังหันน้ำชัยพัฒนากับบัว แฟ้มที่ 16น้ำที่ไหลผ่านรางพืชกรองน้ำจะใสขึ้นจากเดิม ลงสู่สระน้ำอีกครั้ง เมื่อผ่านการกรองโดยธรรมชาติ


ภาพที่ 29 รางพืช แฟ้มที่ 15


รางพืชปรับปรุงคุณภาพน้ำออกแบบให้สวยงามตามภูมิทัศน์

สระน้ำในสวนสาธารณะของจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพที่ 30 สระน้ำอุตรดิตถ์ แฟ้มที่ 17

 

การดูแลระบบรางพืชกรองน้ำ (plantbed  filter)


องค์ประกอบของระบบรางพืชกรองน้ำ

  1. ตัวราง สามารถประกอบขึ้นด้วยวัสดุต่างๆตามความเหมาะสม  แต่ต้องไม่รั่วซึม มีขนาดความยาว ประมาณ 10-20ม. ความกว้าง 50-100 ซม. และลึก 40-50 ซม. แผงกั้นหัวท้ายสูง 30 ซม.

ภาพที่ 24 รางพืช แฟ้มที่ 15

วัสดุปลูก เพื่อป้องกันพืชใช้แร่ธาตุอาหารจากดิน จึงใช้ทรายหยาบเป็นวัสดุปลูกพืช ทรายจะทำหน้าที่ยึดต้นพืชไว้ไม่ให้ล้ม การปลูกพืชในรางต้องล้างดินที่เกาะติดมากับต้นพืชให้หมด หรืออาจใช้ท่อนพันธุ์ปักชำได้แต่ต้องทำก่อนปล่อยน้ำเสียเข้ารางพืช


  1. เครื่องสูบน้ำ ใช้ขนาดท่อน้ำออกไม่เกิน 2 นิ้ว เพื่อให้น้ำไหลอย่างช้าๆพืชจะสามารถตั้งตัวได้โดยไม่โค่นล้มและมีเวลาสำหรับการตกตะกอน
หลักการและเหตุผล

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชและเครื่องกลเติมอากาศเป็นการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และธรรมชาติในการสร้างสมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน

การเติมอากาศเป็นการเพิ่มศักยภาพของสิ่งมีชีวิตให้ดำรงชีวิตและเจริญเติบโต  น้ำเสียที่เกิดจากชุมชน หมู่บ้าน หรือกิจกรรมทางการเกษตร การใช้ปุ๋ย การเลี้ยงสัตว์ เมื่อไม่มีการจัดการบำบัดที่ดี สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้  แต่การเติมอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำเขียวอันเกิดจากสาหร่ายออได้  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำพืชมาช่วยลดปริมาณแร่ธาตุสารอาหารในน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำเสีย

 

หน้า 1 จาก 3

«เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย»