ปตท.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกสู่แบรนด์ Pat Pat (16 เมษายน 2552)

ปตท. จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้แก่กลุ่มชุมชนนำร่องที่ได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกอยู่เดิมแล้วตามพื้นที่ "เครือข่ายคนรักษ์แฝก" รวม 6 พื้นที่ จำนวน 44 คน ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2552 ณ มูลนิธิสหกรณ์สายใจไทย อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ Brand Pat Pat

ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจาก 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พะเยา, เพชรบูรณ์ และสุรินทร์

 

ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบได้แก่ : (1) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและเทคนิคในการผลิตของแต่ละกลุ่ม (2) ปตท.และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอบรมเพิ่มความรู้ในเรื่องการตลาด (3) ทำ Workshop โดยให้กลุ่มวางแผนอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้างกลุ่ม (4) อบรมการย้อมสีหญ้าแฝก (5) พัฒนาการออกแบบโดย สเก็ตซ์ดีไซน์ และทำแบบจำลอง

ปตท. นำนักออกแบบ (อ.ไพรเวช วังบอน) มาช่วยพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกที่ชุมชนทำอยู่เดิม

ภายในเดือนทางปตท.จะลงพื้นที่ 6 จังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ได้อบรมไปในเบื้องต้นพฤษภาคม

 

โดย : รอยเจิม