ข่าวสารทั่วไป

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ” โดยวิทยากร
อ.มาโนชย์  พูนผลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน15 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “สะเต๊ะลือ+ไก่ย่าง”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “สะเต๊ะลือ+ไก่ย่าง” โดยวิทยากร
อ.มาโนชย์  พูนผลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน18 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “คอมพิวเตอร์หลักสูตรเบื้องต้น”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “คอมพิวเตอร์หลักสูตรเบื้องต้น” โดยวิทยากรคุณภาวิณี  แก้วเกตุมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 7 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “พับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “พับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ” โดย
วิทยากร อ.พรทิพย์ ทิพนา จากวิทยาลัยในวังหญิง สำนักพระราชวังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 14 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

หน้า 16 จาก 71

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»