ข่าวสารทั่วไป

มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

นายจริย์ ตุลยานนท์ กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และไวยาวัจกรวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ ซาลาเปาไส้ครีมลาวาและไส้หมูสับ ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน  2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ ซาลาเปาไส้ครีมลาวาและไส้หมูสับ ”
โดยวิทยากร อ.มาโนชญ์ พูนผล  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 19  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ วุ้น 3 สหาย ”

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน  2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ วุ้น 3 สหาย ” โดยวิทยากร อ.มาโนชญ์ พูนผล  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 17  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “คุกกี้ธัญพืช”

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “คุกกี้ธัญพืช” โดยวิทยากร คุณสุชาดา ใจงาม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 12 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

หน้า 16 จาก 69

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»