ข่าวสารทั่วไป

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมไข่ปลา”

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เรื่อง “การทำขนมไข่ปลา”จัดอบรมโดยวิทยากร    คุณสมพร  ปฐมวิชัยวัฒน์มีจัดอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 22คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตร(พันธุ์ไทเกอร์)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตร(พันธุ์ไทเกอร์)” จัดอบรมโดยวิทยากร รศ.ดร.สมชัย  จันทร์สว่าง มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 51คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำพายบลูเบอรี่และคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เรื่อง “การทำพายบลูเบอรี่และคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์”โดยวิทยากรอ.มาโนชญ์ พูนผลมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 29คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมบ้าบิ่นสำหรับเยาวชน”

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้น  เรื่อง “การทำขนมบ้าบิ่นสำหรับเยาวชน”จัดอบรมโดยแบ่งเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย  โดยวิทยากรคุณสมพร  ปฐมวิชัยวัฒน์ มีน้องๆเยาวชนเข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 53คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 76

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»