ข่าวสารทั่วไป

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำเบเกอรี่ จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนสท์เล่”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำ
เบเกอรี่ จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนสท์เล่”
จัดอบรมโดยวิทยากร อ.สมชาย ตะโกพร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรตกแต่งภาพ”

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรตกแต่งภาพ” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.สมชาย ตะโกพร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 12 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำกุยช่าย สูตรตลาดพลู”

เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำกุยช่าย สูตรตลาดพลู” ให้กับชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.11 จัดอบรมโดยวิทยากร คุณศุภชัย ชุติอังก์นุรักษ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 25 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมผักกาดนึ่งทรงเครื่อง+ขนมเผือกนึ่งทรงเครื่อง”

เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมผักกาดนึ่งทรงเครื่อง+ขนมเผือกนึ่งทรงเครื่อง” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์   พูนผล มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 78

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»