ข่าวสารทั่วไป

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน60 คน

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 60 คน   มาจากโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนทวารวดี โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “การเพราะเลี้ยงไส้เดือนฯ เพื่อสร้างอาชีพ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “การเพราะเลี้ยงไส้เดือนฯ เพื่อสร้างอาชีพ” โดยวิทยากรคุณธีรวัฒน์  ศรีปฐมสวัสดิ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 38 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ขนมจีนน้ำพริก”

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ขนมจีนน้ำพริก” โดย อ.มาโนชญ์ พูลผล
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน20 คน ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดศึกษาดุงาน “พระราชวังบ้านปืนและโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดศึกษาดุงาน “พระราชวังบ้านปืนและโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน40 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

หน้า 16 จาก 72

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»