ข่าวสารทั่วไป

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “คอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “คอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน” จัดอบรมโดยวิทยากร นางสาวภาวิณี  แก้วเกตุ บรรณารักษ์ห้องสมุด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 18 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้เชียวชาญด้านแหล่งน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตามการวางระบบส่งน้ำ ณ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม – ป่าไม้ หนองเต่า สปป.ลาว

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายเทิดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชียวชาญด้านแหล่งน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา ประชุมเรื่องระบบส่งน้ำ และติดตามการวางระบบส่งน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร ณ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม – ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว


 

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวมันไก่+ไก่อบน้ำแดง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวมันไก่+ไก่อบน้ำแดง” จัดอบรมโดยวิทยากรอ.มาโนชญ์  พูนผล มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำบายศรี”

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำบายศรี” จัดอบรมโดยวิทยากรจากวิทยาลัยในวังหญิง อ.บุญกอง  ใจหาญ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 12  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 77

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»