ข่าวสารทั่วไป

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “ขนมเข่งและขนมเทียน(ต้อนรับเทศกาลสารทจีน)”

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “ขนมเข่งและขนมเทียน(ต้อนรับเทศกาลสารทจีน)” โดยวิทยากร อ.มาโนชญ์  พูนผล  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด
จำนวน 17  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรม เรื่อง “เล่านิทาน สอน เล่น กับลูกน้อย”

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรม เรื่อง “เล่านิทาน สอน เล่น กับลูกน้อย” โดยวิทยากร คุณครูชีวัน วิสาสะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 19  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “ขนมลืมกลืน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “ขนมลืมกลืน” โดยวิทยากร อ.อัมพรศรี  พรพิทักษ์ดำรง มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 8  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “มัสมั่น (วังหญิง)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “มัสมั่น
(วังหญิง)”
โดยวิทยากร คุณมาโนชญ์ พูลผล มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 10  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 64

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»