ข่าวสารทั่วไป

วันจันทร์ที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมโรตีกรอบ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมโรตีกรอบ” ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวาราวดี จังหวัดนครปฐม จัดอบรมโดยวิทยากรคุณสมพร ปฐมวิชัยวัฒน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำแกงไตปลา+คั่วกลิ้ง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำแกงไตปลา+คั่วกลิ้ง” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์  พูลผล  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 24  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมหม้อแบบไทยๆ ตอนที่2”

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมหม้อแบบไทยๆ ตอนที่2” (ขนมบัวลอยมะพร้าวอ่อน,ขนมครองแครง,ขนมเต้าส่วน) จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์  พูลผล  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 24  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ที่ 26 และวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน”

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 และวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวาราวดี จ.นครปฐม จัดอบรมโดยวิทยากร คุณสมพร  ปฐมวิชัยวัฒน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 77

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»