ข่าวสารทั่วไป

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค POPUP”

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค POPUP โดยวิทยากร อ.กิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุขมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 15 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ขนมอาลัวกุหลาบ”

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ขนมอาลัวกุหลาบ” โดยวิทยากรอ.เพ็ญศรี ปุลวสันตกะ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวังหญิง)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 21 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดศึกษาดูงาน “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี”

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดศึกษาดูงาน “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 45 คน ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน60 คน

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 60 คน   มาจากโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนทวารวดี โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 72

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»