ข่าวสารทั่วไป

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมผักกาดนึ่งทรงเครื่อง+ขนมเผือกนึ่งทรงเครื่อง”

เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมผักกาดนึ่งทรงเครื่อง+ขนมเผือกนึ่งทรงเครื่อง” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์   พูนผล มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมชั้นใบเตย+ขนมหยกมณี”

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำ
ขนมชั้นใบเตย+ขนมหยกมณี”
จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์  พูนผล  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 23 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวงบปิ้ง ตำรับพระวิมาดาเธอ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวงบปิ้ง ตำรับพระวิมาดาเธอ” จัดอบรมโดยวิทยากร ผศ.ดร. ศันสนีย์  จะสุวรรณ์  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 18 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน แบบครบวงจร (โรงสีข้าวมูลนิชัยพัฒนา) พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าศึกษาดูงานโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 คุณขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน แบบครบวงจร (โรงสีข้าวมูลนิชัยพัฒนา) อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 78

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»