ข่าวสารทั่วไป

ผู้เชี่ยวชาญมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน แก่เกษตรกร จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

สืบเนื่องจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานความช่วยเหลือ แก่เกษตรกรในเขตอำเภอชัยบุรี จังหวัดพัทลุง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมโดยได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูก จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับทราบข้อมูลจากเกษตรกรว่าเมล็ดข้าวพันธุ์ดังกล่าวมีอัตราการงอก 90 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 900- 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดข้าวเรียวยาว มีกลิ่นหอม มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวลีบน้อยมาก ทำให้ราษฎรมีความต้องการ ข้าวหอมชลสิทธิ์เป็นจำนวนมาก และโรงสีก็มีความต้องการซื้อข้าวหอมชลสิทธิ์ไปจำหน่ายด้วย


เหตุการณ์ดังกล่าวได้ขยายวงกว้างออกไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดพัทลุง พร้อมกับมีความประสงค์ขอรับพระราชทานพันธุ์ข้างหอมชลสิทธิ์มายังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ซึ่งได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวาย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 ตัน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวหอมชลสิทธิ์ นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ต่อไป


ข้าวหอมชลสิทธิ์ เป็นผลงานวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งเป็นลูกผสมของข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีคุณสมบัติการหุงต้มแบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี และทนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 2 สัปดาห์ จึงเหมาะกับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย อีกทั้งทนต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคข้าวบางชนิดด้วย

 

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “คอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “คอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน” จัดอบรมโดยวิทยากร นางสาวภาวิณี  แก้วเกตุ บรรณารักษ์ห้องสมุด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 18 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้เชียวชาญด้านแหล่งน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตามการวางระบบส่งน้ำ ณ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม – ป่าไม้ หนองเต่า สปป.ลาว

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายเทิดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชียวชาญด้านแหล่งน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา ประชุมเรื่องระบบส่งน้ำ และติดตามการวางระบบส่งน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร ณ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม – ป่าไม้ หนองเต่า แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว


 

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวมันไก่+ไก่อบน้ำแดง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวมันไก่+ไก่อบน้ำแดง” จัดอบรมโดยวิทยากรอ.มาโนชญ์  พูนผล มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 78

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»