ข่าวสารทั่วไป

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวมันไก่+ไก่อบน้ำแดง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวมันไก่+ไก่อบน้ำแดง” จัดอบรมโดยวิทยากรอ.มาโนชญ์  พูนผล มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำบายศรี”

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำบายศรี” จัดอบรมโดยวิทยากรจากวิทยาลัยในวังหญิง อ.บุญกอง  ใจหาญ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 12  คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมงานสัมมนาโครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา เขต 2

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมงานสัมมนาโครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา เขต 2

อ่านเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมโรตีกรอบ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมโรตีกรอบ” ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวาราวดี จังหวัดนครปฐม จัดอบรมโดยวิทยากรคุณสมพร ปฐมวิชัยวัฒน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คนซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 16 จาก 77

«เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย»