ข่าวสารทั่วไป

ร้านภัทรพัฒน์ ได้เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าของขวัญ และของใช้ของตกแต่งบ้าน ครั้งที่ 37 (BIG+BIH April 2014)

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557

 

นางภากมล รัตตเสรี ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำสิ้นค้าผลิตภัณฑ์ประเภทหญ้าแฝก ของร้านภัทรพัฒน์เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าของขวัญ และของใช้ของตกแต่งบ้าน ครั้งที่ 37 (BIG+BIH April 2014) โดยในวันดังกล่าว นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด ASEAN Lefe + Style โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย จัดขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย มีนักธุรกิจและผู้สั่งซื้อนานาชาติ ที่ตอบรับร่วมงานถึง 1,205 ราย จาก 64 ประเทศทั่วโลก มีผู้ร่วมแสดงสินค้า 1,146 คูหา จาก 418 บริษัท จากไทยและต่างประเทศ โดยงานจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ถึงวันที่ 23 เมษายน 2557

 

ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานเปิดงานนมัสการงานสมโภชหลวงพ่ออินทร์แปลง พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดจำปาทอง และเปิดศูนย์ชุมชนจริยธรรมจากอัตลักษณ์ต้นทุนศรัทธาเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ณ วัดจำปาทอง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ในวันเดียวกันนั้น ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์การท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ไร่เพียงดิน...เพียงตะวัน บ้านดงต้อง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

 

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม2557ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “คัพเค้ก+บราวนี่”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม2557ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “คัพเค้ก+บราวนี่” โดยวิทยากรเชฟเดช  แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมเบเกอรี่(ประเทศไทย) มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 25 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดหาวิทยากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ผู้นำชุมชนจาก จ.ชลบุรี จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดหาวิทยากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ผู้นำชุมชนจาก จ.ชลบุรี จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว โดยจัดแบ่งการอบรมอาชีพเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ช่อม่วง,กะหรี่ปั๊บ,ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ และตะกร้าสานจากพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม

 

หน้า 10 จาก 69

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»