ข่าวสารทั่วไป

วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมทองพลุและขนมทองเอก”

เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมทองพลุและขนมทองเอก” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.จิตตานันทิ์ ศรีรพิรัตน์ จากโรงเรียนช่างฝีมือ (วิทยาลัยในวังหญิง) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 23 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว”

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.พรทิพย์ ทิพนา  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในจำนวน 325 คน ประกอบด้วย รองนายกฯ สมาชิ้กสภาฯ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมโคกะทิสด”

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
เรื่อง “การทำขนมโคกะทิสด” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์ พูลผล  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 22 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 78

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»