ข่าวสารทั่วไป

วันที่ 25 และ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำบัตเตอร์เค้ก”

เมื่อวันที่ 25 และ 28 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำบัตเตอร์เค้ก” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวารวดี จัดอบรมโดยศิษย์โครงการฯ คุณเตือนใจ ตานาคำ  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางต้อนรับคณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 นายมนูญ พุ่มกล่อมผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และ ม.ร.ว. ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางต้อนรับคณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทย จำนวน 38 ประเทศพร้อมคู่สมรสเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี โดย นายนูญ พุ่มกล่อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ฯ เป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะฑูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

 

 

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางต้อนรับคณะครูจากราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ในการศึกษาดูงานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัด เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นางศุลีพร จูภาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะเดินทางต้อนรับคณะครูจากราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ในการศึกษาดูงานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม

 

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวยำปักษ์ใต้ ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำข้าวยำปักษ์ใต้ ” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์ พูลผล  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 76

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»