ข่าวสารทั่วไป

วันพุธที่ 22 มกราคม2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “แกงเขียวหวาน,ทอดมันปลากราย”

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “แกงเขียวหวาน,ทอดมันปลากราย” โดยวิทยากร อ.มาโนชญ์   พูนผล มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 22คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ “โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีศึกษาดูงานนอกสถานที่ณ “โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 45คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง “โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค POPUP”

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุดอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค POPUP โดยวิทยากร อ.กิ่งแก้ว ธรรมบันดาลสุขมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 15 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ขนมอาลัวกุหลาบ”

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรม เรื่อง “ขนมอาลัวกุหลาบ” โดยวิทยากรอ.เพ็ญศรี ปุลวสันตกะ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวังหญิง)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 21 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 66

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»