ข่าวสารทั่วไป

พิธีเปิดงานทัศนศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. มูลนิธิชัยพัฒนา จัดให้มีพิธีเปิดงานทัศนศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม

 

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขาหมูพะโล้และหมั่นโถว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขาหมูพะโล้และหมั่นโถว” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์ พูลผล  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำเดคูพาจ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำเดคูพาจ” จัดอบรมโดยวิทยากร คุณวรางคณา จวบความสุข  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการทำอาหารว่าง จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ “การทำกุยช่าย,ขนมกะหรี่ปั๊บ,ขนมถั่วแปบเสวย และขนมกล้วยขนมฟักทอง”

เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการทำอาหารว่าง จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ “การทำกุยช่าย,ขนมกะหรี่ปั๊บ,ขนมถั่วแปบเสวย และขนมกล้วยขนมฟักทอง” ให้กับยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม เข้ารับการอบรมด้านอาชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 139 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 79

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»