ข่าวสารทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การทำหมูสะเต๊ะ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การทำหมูสะเต๊ะ” โดยวิทยากร อ.มาโนชญ์  พูนผล มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 22 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 13กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การทำขนมถั่วแปลบเสวย+ขนมหม้อแกง”

เมื่อวันอังคารที่ 13กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การทำขนมถั่วแปลบเสวย+ขนมหม้อแกง” โดยวิทยากร อ.มาโนชญ์  พูนผล มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 24คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 18กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซล ด้วยวิถีแบบพอเพียง”

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซล ด้วยวิถีแบบพอเพียง” โดย ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 300 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการฟังบรรยายเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การทำสมูทตี้+ชาไข่มุก”

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ  อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การทำสมูทตี้+ชาไข่มุก” โดยวิทยากร คุณศุภชัย  ชุติอังก์นุรักษ์ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด จำนวน 19คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 67

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»