ข่าวสารทั่วไป

วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว”

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การพับดอกบัว” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.พรทิพย์ ทิพนา  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

ทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในจำนวน 325 คน ประกอบด้วย รองนายกฯ สมาชิ้กสภาฯ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมโคกะทิสด”

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
เรื่อง “การทำขนมโคกะทิสด” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์ พูลผล  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 22 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศเนปาล ในการศึกษาดูงานโครงการในพื้นที่ จังหวัดนครนายก ,จังหวัดปทุมธานี ,จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นางสาว วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และ มรว. ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและติดตามประเมินผล พร้อมคณะเดินทางต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศเนปาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในการศึกษาดูงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยคณะดังกล่าว ได้ขอศึกษาดูงานโครงการของมูลนิชัยพัฒนา ระหว่างวันที่ 8 ถึง10 กันยาน 2557

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 77

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»