ข่าวสารทั่วไป

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบื้องต้น”

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรเบื้องต้น” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.สมชาย ตะโกพร  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมจีบไทย,ช่อม่วง,กุยช่าย”

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
เรื่อง “การทำขนมจีบไทย,ช่อม่วง,กุยช่าย” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.เพ็ญศรี ปุลวสันตกะ  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมลูกชุบ”

เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
เรื่อง “การทำขนมลูกชุบ” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์ พูลผล  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมสอดไส้”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การทำขนมสอดไส้” จัดอบรมโดยวิทยากร อ.มาโนชญ์ พูลผล  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน  ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 10 จาก 78

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»