ผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต เยี่ยมชมโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 7-9 กันยายน 2555 นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ  ให้การต้อนรับ ดร.สุพัน แก้วมีไซ เจ้าแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมผู้บริหารระดับสูงแขวงสะหวันนะเขต  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร  เป็นต้น