โครงการปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิกส์) จ. ปราจีนบุรี(11 กรกฎาคม 2553)

วันที่ 12- 19 เดือน กรกฏาคม 2553 โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี
ได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเพื่อ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ
ที่นอกเหนือจากการ

เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการใด้ให้ความรู้พื้นฐานด้านการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดินเบื้องต้น และลงมือปฏิบัติในแปลง

 

พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ

เราได้ให้ความรู้และได้แรงงานเพิ่มในด้านการปลูกผักในแปลงค่ะ
ตั้งใจปลูกกันอย่างขมักเขม้น (ท่าจะกลัวต้นกล้าตายค่ะ)ขู่ไว้เยอะ

ทางโครงการได้คิดค้นและพัฒนาระบบปลูกเพิ่มเติมจากเดิมค่ะ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผัก
และเลือกระบบที่เหมาะสม โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงค่ะ
ที่เห็นในรูปเป็นโครงสร้างโต๊ะค่ะ ขนาด 1.2 * 3.6 ม. ค่ะ

ที่เห็นในรูป เป็นการใช้กระเบื้องลอนคู่ เป็นตัวรับน้ำในระบบค่ะ
(เปลี่ยนจากใช้แผ่นเรียบมาใช้กระเบื้องลอนแทนค่ะ)
เพื่อลองดูความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผัก และต้นทุน/โต๊ะด้วยค่ะ

ด้านท้ายแปลงเราก็เจาะรูน้ำล้นน่ะในกรณีนี้ระบบเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ สัญญาค่ะ เสร็จเมื่อไหร่มารายงานอย่างต่อเนี่องแน่นอนค่ะ

 

ผู้รายงาน : เจ้าหน้าที่โครงการปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิกส์) จ. ปราจีนบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ

รายงานความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (27 กุมภาพันธ์ 2558)27/02/2015 | nantichas
article thumbnail

ตัตหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืชในสวนพรรณไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ ในแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานครับ  ... 


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (26 กุมภาพันธ์ 2558)26/02/2015 | nantichas
article thumbnail

กศน.ตำบลเขาดินพัฒนาและกศน.ตำบลผึ้งรวง จังหวัดสระบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน "ค่ายคนไทยใฝ่ค่านิยม" เข้าศึกษาดูงาน  ... 


โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทาแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (26 กุมภาพันธ์ 2558)26/02/2015 | nantichas
article thumbnail

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี มารับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จ้างโครงการคัดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์  ... 


โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองห้า อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (25 กุมภาพันธ์ 2558)25/02/2015 | nantichas
article thumbnail


มีฝนตก 3 วัน ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 0.42 ล้าน ลบม. ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 1.45 ม.รทก. หรือปริมาณน้ำต้นทุน 27.91 ล้าน ลบม.  ...