โครงการปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิกส์) จ. ปราจีนบุรี(11 กรกฎาคม 2553)

วันที่ 12- 19 เดือน กรกฏาคม 2553 โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี
ได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการเพื่อ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ
ที่นอกเหนือจากการ

เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการใด้ให้ความรู้พื้นฐานด้านการปลูกพืช
โดยไม่ใช้ดินเบื้องต้น และลงมือปฏิบัติในแปลง

 

พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ

เราได้ให้ความรู้และได้แรงงานเพิ่มในด้านการปลูกผักในแปลงค่ะ
ตั้งใจปลูกกันอย่างขมักเขม้น (ท่าจะกลัวต้นกล้าตายค่ะ)ขู่ไว้เยอะ

ทางโครงการได้คิดค้นและพัฒนาระบบปลูกเพิ่มเติมจากเดิมค่ะ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผัก
และเลือกระบบที่เหมาะสม โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตในแปลงค่ะ
ที่เห็นในรูปเป็นโครงสร้างโต๊ะค่ะ ขนาด 1.2 * 3.6 ม. ค่ะ

ที่เห็นในรูป เป็นการใช้กระเบื้องลอนคู่ เป็นตัวรับน้ำในระบบค่ะ
(เปลี่ยนจากใช้แผ่นเรียบมาใช้กระเบื้องลอนแทนค่ะ)
เพื่อลองดูความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผัก และต้นทุน/โต๊ะด้วยค่ะ

ด้านท้ายแปลงเราก็เจาะรูน้ำล้นน่ะในกรณีนี้ระบบเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์ สัญญาค่ะ เสร็จเมื่อไหร่มารายงานอย่างต่อเนี่องแน่นอนค่ะ

 

ผู้รายงาน : เจ้าหน้าที่โครงการปลูกพืชไร้ดิน(ไฮโดรโพนิกส์) จ. ปราจีนบุรี
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ

รายงานความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว) ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี (1 มิถนายน 2558)01/07/2015 | nantichas
article thumbnail

งานถนนลูกรัง จากเดิมที่เป็นถนนดิน


โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา (นาบัว) ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี (30 มิถุนายน 2558)30/06/2015 | nantichas
article thumbnail

ลงปลูกบัวในบ่อที่เตรียมพื้นที่ไว้


โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สระบุรี (30 มิถุนายน 2558)30/06/2015 | nantichas
article thumbnail

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 เยาวชนและเจ้าหน้าที่ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (rdpb camp) รุ่นที่ 5 จากสำนัก กปร.  ... 


โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (27 มิถุนายน 2558)27/06/2015 | nantichas
article thumbnail

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม จำนวน 9 คน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตลำไย  ...