[ เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ][ คณะกรรมการ ][ สมทบทุน ]ผู้ใช้ระบบขณะนี้ : Unknown | สิทธิ์การใช้ระบบ : Unknown [ เข้าสู่ระบบ ]
ข้อมูลโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร คลิกเพื่อดู Intranet GIS
ความเป็นมา
นางสาวจันทร์เพ็ญ และนางสาวทองสวรรค์ วงษ์รัตนะ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 2 แปลง พื้นที่รวม 6 ไร่ 22 ตารางวา ในตำบลธาตุเชิงชม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551
พระราชดำริ
การดำเนินงานตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดวางโครงการ
การดำเนินงานในระยะต่อไป
ความก้าวหน้า
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา


พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและการเกษตร (สสนก)
Developed by Hydro and Agro Informatics Institute (HAII)