covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • สำนักวิเทศน์สัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา