• 30th Website
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • คณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมพิธีถวายพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)