• Homeslide
  • Homeslide
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เข้าติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง (หนองหิน) เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04