• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9