• หน้าแรก
  • กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆ
  • นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)