• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผล สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะนักธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารโมร็อกโก ศึกษาดูงานในพื้นที่ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม