• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • มูลนิธิชัยพัฒนาต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Social Empowerment and Welfare แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เยี่ยมชมโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก