นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา

นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์  มูลนิธิชัยพัฒนา ในวาระเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน การพิจารณาเรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2555  ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน และการคัดเลือกหนังสือเรียนในระดับชั้นเรียนต่างๆ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ที่โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา เพชรเกษม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ