• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการเขตภาคกลางและเขตภาค ตะวันออก ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเขต 6 จังหวัดจันทบุรี