• Banner 02
  • Banner 01

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั้งหมด

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

cpf cover 20191219 600px

โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน”
  • Turbine Slide1

ข่าวผู้บริหาร

ข่าวทั้งหมด

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวทั้งหมด

temple header01

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

โครงการพระราชดำริในภูมิภาค

 

Image Map พื้นที่เขต 1 ภาคเหนือตอนบน พื้นที่เขต 2 ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เขต 3 ภาคกลาง พื้นที่เขต 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เขต 6 ภาคตะวันออก พื้นที่เขต 4 ภาคตะวันตก พื้นที่เขต 7 ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับ สำหรับเทศกาลงาน “ระยิบระยับอัมพวา” มิติใหม่ของชุมชนอัมพวา จากแสงเล็กๆที่รวมกันจนเกิดเป็นแสงที่ยิ่งใหญ่ “สายน้ำแห่งชีวิต วิถีหัตถกรรมจรัสแสง” ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 น ...
รับสมัคร ด่วน โครงการภัทรพัฒน์เปิดรับสมัครพนักงาน7 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขายหน้าร้าน 4 อัตรา ดังนี้ ประจำร้านค้ามูลนิธิชัยพัฒนา สาขาปั๊มน้ำมัน ปตท. ทางด่วนบางนา ขาออก (จำนวน 2 อัตรา) ประจำร้านค้ามูลนิ ...

กลุ่มเกษตรตัวอย่างขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • Extend01
  • Extend02
  • Extend03
  • Extend04