• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี