• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสนับสนุนทั่วไปมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมเป็นเจ้าภาพประธานกรรมการในการทอดกฐินสามัคคี