• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้เชี่ยว ชาญสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ด พันธุ์พืชพระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย อำเภอป่าโมก และ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง