• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี