covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้อำนวยการโครงการ นำคณะครูนักเรียนจาก โรงเรียนวัดควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์