• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ นำคณะผู้แทนเยาวชนจากประเทศศรีลังกา และเจ้าหน้าที่ประสานงานจากสถานฑูตโคลัมโบ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯ