• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” มูลนิธิชัยพัฒนา สัญจร ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน