covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9