covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิด “กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ Our Khung Bangkachao