• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้การต้อนรับ Kristalina Georgieva , Managing Director of International Monetary Fund (IMF) และ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร IMF และคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่งป