• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมชมและให้โอวาทแก่ผู้อำนวยการ และ ครู