• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระประจำวันเกิดและห้องสุขา ณ วัดโรงวัว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่