• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล