• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี