• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีบูชาพระพุทธรูปประจำอาคารและสักการะศาลพระภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่และประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา