• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราม 8