covid banner03

  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานฐานเรียนรู้ และ เปิดงาน “60 ปราชญ์ชุมชน 60 องค์ความรู้ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระมิ่งขวัญชาวนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดมหาสารคาม