• Banner 02
  • Banner 01
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา
  • รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก