• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เทศกาลงาน “ระยิบระยับอัมพวา” มิติใหม่ของชุมชนอัมพวา จากแสงเล็กๆที่รวมกันจนเกิดเป็นแสงที่ยิ่งใหญ่ “สายน้ำแห่งชีวิต วิถีหัตถกรรมจรัสแสง”