• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศจากมูลนิธิชัยพัฒนา ตามที่ได้มีภาพข่าว ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กับตัวแทน Reclaim Thai Elephants (TH ทวงคืนช้างไทย) ในการนำช้างทูตสันถวไมตรีจากประเทศศรีลังกากลับสู่ประเทศไทย