• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เมนูน้ำปั่นมาใหม่ "น้ำตะลิงปลิงปั่น" จากร้านชานชาลาของเรา ปั่นกันสดๆ จากตะลิงปลิงสดๆจากต้น มาพร้อมกับน้ำม่วงชื่นชานชาลา