• หน้าแรก
  • กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆ
  • เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19