• หน้าแรก
  • กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆ
  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะ มอบถุงมือประกอบอาหาร จำนวน 200,000 ชิ้น จากโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" แก่นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)