• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลเติมอากาศ ของมูลนิธิชัยพัฒนา