• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • การบรรยายเชิงวิทยาการ เรื่อง “ฝ่าวิกฤต เศรษฐกิจปีกระต่ายตื่นตูม : เศรษฐกิจชุมชน” ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ. นครปฐม