• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • คณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและคณะสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว