• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้นำคณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เดินทางไปบันทึกเทปโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) มูลนิธิชัยพัฒนา