• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • มูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมการจัดงานนิทรรศการสัญจร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา" ครั้งที่ 4