• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี