• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ห้องสมุด อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง “กระเป๋าสวย ด้วยมือเรา”