• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากประเทศเนปาล ในการศึกษาดูงานโครงการในพื้นที่ จังหวัดนครนายก ,จังหวัดปทุมธานี ,จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม