• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวสารทั่วไป
  • วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการทำอาหารว่าง จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ “การทำกุยช่าย,ขนมกะหรี่ปั๊บ,ขนมถั่วแปบเสวย และขนมกล้วยขนมฟักทอง”